Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट


मिति माषिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-02 फाल्गुन महिना रिपोर्ट
9 महिना अगाडी
2076-11-02 माघ महिना बिबरण
9 महिना अगाडी