Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 गोविन्द प्रसाद भट्ट गोविन्द प्रसाद भट्ट कार्यालय प्रमुख
govindapurchaudi@gmail.com
2 लिला कृष्ण चौधरी लिला कृष्ण चौधरी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
lilu.krs@gmail.com
3 दिपा भण्‍डरी दिपा भण्‍डरी कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा
4 aaoparchaudi aaoparchaudi
aaoparchaudi@moha.gov.np