Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

गोविन्द प्रसाद भट्ट

  • गोविन्द प्रसाद भट्ट

गोविन्द प्रसाद भट्ट


गोविन्द प्रसाद भट्ट
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
इमेल govindapurchaudi@gmail.com
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन २