Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

ठेगाना : पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

फोन नं :

इमेल :