Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !