Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , पर्चौडी, बैतडी

पुर्चौडी नगरपालिका -१, हाट

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति माषिक प्रगति विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-02 फाल्गुन महिना रिपोर्ट
14 दिन अगाडी
2076-11-02 माघ महिना बिबरण
14 दिन अगाडी